Atalar və oğullar


Atalar və oğullar arasında gedən əbədi mübarizə yer uğrundadır.

Atalar və oğullar arasında gedən əbədi mübarizə yer uğrundadır.

O yer ki, atalar oranı vaxtında oğullara təhvil vermək istəmir və o yer ki oğullar ora vaxtından tez gəlmək istəyir.

O yer olmasa, atalar və oğullar, ümumiyyətlə, bir-birilərinin yadına belə düşməzlər.Tarix: 26.03.2016

6735

Ən çox gülünənlər