Kişi işdə dincəlir


Müasir dövrdə isə hesab edirlər ki, kişini evdən qaçıran tökülüb qalan ev işləri, dadsız yeməklər və qadının çənəsidir.

Qədim zamanda deyirdilər ki, kişini evindən qaçıran damın axması, bacanın tüstüləməsi və qadının çənəsidir.

Orta əsrlərdə düşünürdülər ki, kişiləri evdən didərgin salan başqa qadınları qənimət hesab edən müharibələr, keçmiş ərindən var-dövlət qalan dul qadınlar və qadının çənəsidir.

Müasir dövrdə isə hesab edirlər ki, kişini evdən qaçıran tökülüb qalan ev işləri, dadsız yeməklər və qadının çənəsidir.Tarix: 15.03.2016

21979

Ən çox gülünənlər