Dünya fani deyil


Dünyada baş verən müharibələrin əsas səbəbi maddi maraqlardır. Milyanlarla insan bir qrup insanın sərvət uğrunda apardığı müharibələrin qurbanı olur. Müharibələr həm də silah satışı ilə varlananların qazanc yerdir. Sənət, fəlsəfə hər nə qədər dünya faniliyindən dəm vursa da, insan övladı tarixin heç bir dövründə buna əhəmiyyət verməyib. Əksinə, dünya inkişaf etdikcə müharibə ocaqlarının sayı da artıb. İki dünya müharibəsinin baş verdiyi XX əsr elmi, mədəni baxımdan dünya tarixinin “qızıl dövrü” idi.Tarix: 30.03.2022

6032

Ən çox gülünənlər