Ümid coğrafiyası


Araşdırmalar göstərir ki, hər qitənin bir duyğusu var. Bu Asiya ölkələrində ümid, Avropa ölkələrində qorxu, Afrika-orta şərq coğrafiyasında isə "əziklik", qulluq duyğusudur.

Şərq insanı olaraq daim ağ atlı bir oğlanın gəlib bizi xilas edəcəyini gözləyirik. Bundan yola çıxaraq da, bütün özümüzün etməli olduğu felləri, başqa bir, görünmnəz ələ əmanət edirik. "Allah saxlasın", "allah qoysa", "allah eləməsin". "allahdan ümid kəsilməz" və.s Bütün ümidini və taleyini allaha bağlamış bir insanın inancını sorğulayanda da normal olaraq agressiv qarşılayır. Təbii ki, bu başlanğıc səbəblərdən sadəcə biridir.Tarix: 17.12.2021

2210

Ən çox gülünənlər