Əsas ürəkdir


A.P. Çexovun "Altı nömrəli palata" əsərində deyilirdi ki, "Ağrı, ağrı haqqında canlı bir təsəvvürdür.Bu təsəvvürü dəyişmək üçün iradənə güc ver, onu kənara at, şikayət eləmə -ağrı öz-özünə yox olar"Tarix: 21.11.2021

2172

Ən çox gülünənlər