Səmimi hislər


Bəzən elə adamların şərəf və ləyaqətdə, namus və vicdandan, milli mənəvi dəyərlərdən danışdığının şahidi oluruq ki, adam bilmirmir başına haranın daşını töksun. "Kimdə nə nə çatmırsa ondan çox danışar" cümləsi təsədüfən yaranmayıb.Tarix: 06.11.2021

2030

Ən çox gülünənlər