Orqan ayrı-seçkiliyi


A.P. Çexovun  "Altı nömrəli palata" əsərində deyilirdi ki, "Ağrı, ağrı haqqında canlı bir təsəvvürdür.Bu təsəvvürü dəyişmək üçün iradənə güc ver, onu kənara at, şikayət eləmə -ağrı öz-özünə yox olar" Tarix: 03.07.2021

3267