Erməni səngərilə ayrılan doğma məzarlar


"Ətlə dırnaq arasına girən iylənib çıxar"

Səringül və Təyyarə bacılarının məzarlarını ayıran səngər, Erməni vandallarının mahiyyətlərinə xas olan "mübarizə"nin portretidir. Canlı- cansız bilmədən, taleləri yarım qoymaq, dostu doğmadan, ananı baladan, kökü torpaqdan ayırmaq Erməni olmağın göstərgəsidir. 

 Tarix: 07.06.2021

3827