Kababqabağı hazırlıq


Deyir, görəsən, daha hansı xalq kabab yeməyə gedəndə bu cür cidd-cəhdlə geyinib-keçinir?

Tarix: 01.10.2015

5996

Ən çox gülünənlər