GƏ, MIRTDAQŞAQ


QAFAR ŞÖVQİ

 

Ciddi göründük bizi məhv etdi kədər, mırtdaşaq.

Qurban olum ciddilik olmaz bu qədər, mırtdaşaq.

***

Öncə gülüşlər bizə zülm eylədi zalim kimi.

Qırdı ürəklərmizi ən qorxulu tilsim kimi.

Sonra ağıl bizlərə dərs keçdi müəllim kimi.

Sonra fikirləşdik, adamlarla nətər mırtdaşaq.

***

Oldu bizim bülbülümüz başqa bağın qurbanı.

Göz dalın həsrətni çəkir, qaş qabağın qurbanı.

Sən deyən insanlıq olub qaşqabağın qurbanı.

Qəh-qəhə altındadır insani dəyər, mırtdaşaq.

***

Qəh-qəhə altında qalan təkcə dəyərdir bəyəm?

Çox şeyə güldük gecə bizkimlərə vız gəldi qəm.

Cırdıq həya pərdəsin arsızlığa qoyduq qədəm.

Bir dəli şeytan dedi hər kəslə səhər mırtdaşaq.

***

Çıxdı günəş doldu cahan nur ilə başdanxərəb...

Nur da qaranlıqdakı şairlərə göndərdi təb.

Sağ gözü ilə bizi ey ciddi görən kor ərəb.

Sol gözün ilə bizə bir eylə nəzər, mırtdaşaq...

***

Şövqi çalış pis kimi də al qələmə pisləri.

Tənqidin ilə elə boğ, çıxmasın heç səsləri.

Məsğərə obyektinə çöndər əyilən kəsləri.

Yaz bu əyilmişlərin haqqında əsər, mırtdaşaq.

 Tarix: 22.05.2017

5558

Ən çox gülünənlər