Kababla qadın arasında oxşarlıq


Söhbət kişi-qadın münasibətlərindən gedəndə ilk mənbə olaraq Adəm və Həvva yada düşür. Bu ilahi çütlük kişilərə qadınları susdurmaq üçün fövqəl səbəblər verir.

Kişilər cənnətə layiq varlıqlar olduqlarını və qadınların tamahı üzündən cənnətdən qovulduqlarını, qadınlar isə əsl cənnət həzzini onlara bu dünyada bəxş etdiklərini düşünürlər. 

 Tarix: 09.03.2017

20063

Ən çox gülünənlər