İnsan - kiçik maraqların qulu


Təsəvvür edin, Orta əsr müsəlman ziyalısı allahlıq iddiasında idi, "Ənəl həqq" bağırırdı, allaha müxaliflik edirdi, indi bir müdirin əlində girinc-giriftar qalıb.

Qorxur ki, oyan-buyan eləsə maaşını kəsərlər və bu, ona dərisinin soyulmağından baha başa gələr. İndi biri durub deyəcək ki, əşi, bugünki insan haqqları Orta əsrlərdən daha üstündür. Haqq üstün deyil e, insanın maraqları kiçikdir.   Tarix: 28.12.2016

9745

Ən çox gülünənlər