Cəmiyyətdə təbii seçmə


İqtisadi böhranın bir işi yaxşıdır ki, insanı təbiətdən uzaqlaşmağa qoymur. Kiçik bir bahalaşma dərhal cəmiyyət qanunlarını yenidən təbiət qanunları ilə əvəzləyir. İnsanlar da digər canlılar kimi yaşamaq uğrunda mübarizəyə qoşulub, öz təbiiliklərinə qayıdırlar.

Tarix: 23.12.2015

35930