Tamahın və ölümün gücü


Yəqin, elə biləcəksiniz ki, biz bu karikatura ilə insanın öləndə də bir əldə iki qarpız tutmaq tamahını göstərmək istəmişik. Əsla yox. Biz demək istəyirik ki, ölüm elə bir qorxudur ki, peyda olanda, adamı bu dünyada heç vaxt inanmadığı hər kəsə inandıra bilir.

Tarix: 18.12.2015

6655