Yeniliklə diriliyin fərqi


Balıqçı yeniliklə diriliyi bir-birindən ayıra bilmir. Çünki o dirilməni oyanış prosesi kimi qavrayır. Çünki oyanış yeniliklərlə müşahidə olunan prosesdir. Balıqçı dilin məntiq qatında düşünür, ondan balıq alan Şölət müəllim isə məntiq qatını keçərək, absurda, yəni məişət qatına, çəkisizliyə yuvarlanıb. Odur ki, əyani nümunələrlə balıqçıya yeniliklə diriliyin fərqini izah edir.

Tarix: 27.11.2015

4475