İlk güzgünün kəşfi


İnsanlıq tarixi icadlarla dolu bir tarixdir. Həyatımızı durğunludan xilas edən bu icadlar öz müəlliflərinə heç də asan başa gəlməmişdir. Hər bir yeni kəşf kütlələr və elita tərəfindən oturuşmuş düzənin düşməni kimi görülmüş və bir çox hallarda ixtiraçıların həyatı bahasına başa gəlmişdir. Yerin günəş ətrafında fırlanmasından tutmuş, ilk yazının, ilk saatın, ilk güzgünün və s. icadına qədər bir-birini izləyən icadlar tarixi faciələrlə doludur. Buna baxmayaraq, insan ağlı cahillik qarşısında geri çəkilməmiş, daim gələcəyə baxaraq həyatı gözəlləşdirən yeni-yeni kəşflərə imza atmaqla insanı kainatın əfəndisi rütbəsinə ucaltmışdır.Tarix: 06.04.2022

16603

Ən çox gülünənlər