Tolstoyun eşidilməyən çağırışı


Böyük rus yazıçısı Tolstoyun “Hərb və Sülh” romanı dünya tarixində müharibə mövzusunda yazılmış ən dahiyanə əsərlərdən biridir. Tolstoy bu romanda müharibənin necə dəhşətli və mənasız bir hadisə olduğundan bəhs edir və insanlığı fani dünya uğrunda qan tökməməyə çağırır. Ancaq tarixi proseslər onu göstərir ki, Tolstoyun bu humanist çağırışı ən çox onun öz vətəni Rusiyada eşidilmir. Belə ki, XXI əsr olmasına baxmayaraq Rusiya bu gün də qonşu ölkələrlə XVIII-XIX əsrlərdə olduğu kimi torpaq davası aparır və bu iddialar milyonlarla insanın didərgin düşməsinə, uşaqların, qocaların öldürülməsinə gətirib çıxarır.Tarix: 29.03.2022

5722

Ən çox gülünənlər