Dişi çıxarılıb, amma zəhəri qalır!


Əgər düşmən təslim olsa, hər şey yaxşı və olması lazım olduğu kimidir. Əgər təslim olmağı rədd edirsə, onu biz təslim etməliyik və edirik də.



Tarix: 17.07.2021

3507