İki nəslin kəsişməsi


Bizdən sonraki gənclər bu iki sərt qütbün uzlaşmasını görməyəcək bəlkə də.

Bir tərəfdə tamamilə elektronlaşmış,  dünya ilə ayaqlaşan, kosmik sürətlərə çatmış texniki gənclik, digər tərəfdə isə mental dəyərlər ilə yoğrulmuş yaşlı nəsil...Tarix: 04.09.2020

9518