Risofka pasyent


Hər şeyin pis tərəfini götürmək.

Kara gəlməz ideyalar bolluğu, cahil insanların necə gəldi yaşamağlarının nəticəsidir.Tarix: 06.06.2020

7992