Dərbədər olasan 2020


2020 gələndən, başımıza gəlməyən qalmadı.

Hələ  də davam edir. Problemi 2020 de görürük ancaq problem bəlkə də elə insanlardadır. Bütün dünyanın düzənini pozduq, indi etdiklərimizin qarşılığını alırıq. Tarix: 06.05.2020

12161