Pikassonun dostu


Pikassoya görə bir rəsm əsərini bitirmək üçün gərək onun bütün ruhunu çəkib qurtarasan. Rəssamın fikrincə, bu da heç vaxt mümkün olmur, çünki tablonun ruhu çəkməklə qurtarmır.

 



Tarix: 15.04.2020

8602