Təbiyyətin cəmiyyətə aqresiyası.


Dünya bizdən qisas alır?

İnsan təbiyyətə o qədər müdaxilə eləyir ki, başımıza gələn bu ağır xəatəliklər əslində təbiyyətin insana qarşı qisasıdır.Tarix: 06.04.2020

9821