Onlayn dərs


Bildiyimiz kimi Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi müvafiq karantin müddəti ərzində məktəblərdə dərslərin evdən onlayn üsullu keçirilməsi prosesi başladılıb .Əlbəttə bu metodun gələcəkdə təhsil sistemimizə adaptasiyasının nə dəcədə rahat olacağını təxmin edə bilməsək də, müəllim və şagirdlər arasındaki bəzi klassikləşmiş dialoqlara təsiri yəqin ki açıq aydın seziləcəkTarix: 30.03.2020

7926