Hər kəsin qiyməti var


Pul hər şeydir, hər şey pul deyil

Pulnan hər şeyi almaq olmaz deyirlər. Ancaq günün tələbatlarına nəzər yetirdikdə bircə bu sözü demək olur. Pul hər şeydir. Təəssüf...Tarix: 10.02.2020

7999