Alış-Veriş


Marketə, minimal ehtityacları ödəmək üçün daxil olub bütün marketi alıb çıxan varlığa qadın deyilir.

Hər dəfəsində buna da ehtiyac var deyib marketi boşaltmalarına heyran qalır insan. Tarix: 06.12.2019

1947