O gəminin dalınca baxma !


Dünya sübutlarla doludur; allaha inanmaq istəyirsənsə, buyur, hər yan sübutdur, elmə inanmaq istəyirsənsə, həmçinin.

Amma insanlar yalnız öz sübutlarını həqiqət hesab edirlər. Buna görə də onlar irqlərə, dinlərə, millətlərə, fərdlərə bölünürlər ki, vahid başlanğıca ayrı-ayrılıqda inansınlar.Tarix: 26.11.2019

1630