Absurd!


Şairin şəninə kəsilən şişlik

Buna oxşar bir əhvalat. Bir gün Hüseyn Qağa Qazaxda dostunun evində qonaq olur. Dostu şairin gəlişi münasibətilə həyətində bir qoyun kəsir. Əti doğrayıb şişə çəkəndə şair soruşur ki, bu nədi, bayaq həyətdə otlayan qoyunu kəsmisən? Dostu da “əvət!” deyir. Qağa da qayıdır ki, o boyda qoyunu neynirdin kəsib? Bir budu bəs eləyərdi. Di gəl, bu məntiqi qavra. Tarix: 19.11.2019

1711