Nirvanadaki eqo


Bütün müsbət və mənfi cəhətlər kimi eqoistlik də insan təbiətinin bir parçasıdır .İnsanı kamilləşdirən isə bütün həyatı boyunca öz mənfi keyfiyyətləri ilə apardığı amansız daxili mübarizə prosesidir .Bu mübarizənin sonunda ya sən qazanırsan  kavə özmillik pilləkənində ən yüksək pilləyə ucalırsan ya da mən (eqo) qazanır , sən isə məğlub olursan.Tarix: 30.10.2019

2101