Milli robort


Mal yiyəsinə oxşamasa haramdır.

Təbiyyət hər şeyi özünə uyğunlaşdırdığı kimi, bizim insanlar da hər kəsi özü kimi görmək istəyir. Məsələn, götütək elə dünənki robort xanımın başına gətirilən hadisəni.Tarix: 11.10.2019

1984