GMO


Çox dəhşətli vəziyyətdir. Şəhər insanları demək olar ki, təbii məhsul üzünə həsrətdir. Bütün alış-verişlərini super-hiper marketlərdən edirlər.

Və məlumdur ki, bu tip məkanlarda ancaq şirkətlərin məhsullarıdır və hamı da agahdır ki, bütün məhsullarda kimyəvi maddələr, son istifadə tarixini uzatmaq üçün nəzərdə tutulmuş maddələr vardır. Bunlar isə insan sağlamlığına ciddi zərər yetirir. Tərəvəz "addel"inə yaxınlaşırsan, hamısı zamanından öncə yetişdirilmiş, gübrəli məhsullardır. İstənilən fəsildə bir çox meyvə və tərəvəzi tapmaq mümkündür və insanımız təbii məhsul adı ilə alıb yeməkdədir. İnsanlıq daş - betonlardan çıxıb təbiətə geri dönməlidir. Yoxsa sonumuz heç də yaxşı olmayacaqdır. Tarix: 08.10.2019

2086