İnsan otura-otura mədəniləşib


Oturaq həyat tərzi xalqları mədəniləşdirdi, amma fərdləri əsəb xəstələrinə çevirdi. Vaxtilə köçəri barbarlara xas olan əsəb indi kompüter qarşısında 10-12 saat oturan insanlara xasdır.

Bir vaxtlar Altay dağlarından gəlib Avropanın qapılarında alaçıq qurmuş adamların övladlarına indi həkimlər məsləhət görürlər ki, gündə 1-2 saat piyada gəzin.   

 Tarix: 06.09.2019

1570