Nostaliji


Ötən günlərimi qaytaraydılar

Son günlərdə Arif Məmmədov keçmiş günlərini yada salaraq, möhkəm nostaljiyə qapılıb. Nisgilli paylaşımlar edir. Biz də istədik, onun əsl keçmişini və o keçmişdən doğan həqiqi indisini yadına salaq…Tarix: 04.09.2019

1171