Cibəgirən


Çöldə halal zəhmətiynən nəsə satan bir insandan heç nə almırıq, ancaq dilənən görəndə hamımızın damarı tutur, vicdanı yol vermir, deyirik ki yoxe pul verek.

 Dilənəni yaşadırıq, halal yolla qazanmaq istəyəni isə səfalətə sürükləyirik. Nəticə etibarı ilə, sistemin fəaliyyətsiz qalan çarxın altında qalan bütün hərəkətsiz detallar ölümə məhkum olur. Sistemə gərəkməyən başqa bir çarxı isə israrla fırladırıq. Bu fırlanmanın isə ümumi sistemə heç bir faydası toxunmur. Tarix: 03.08.2019

2068