“Baz” millət


Bu ərəblər özlərini bütün dünyada biabır eləməklə məşğuldular. Yəni tanındıqca, dünya xalqlarının gözündə rüsvayçılığın daha üfunətli bataqlığına enirlər. Son dağılmalardan sonra insanlar onları lap yaxından tanıdı.

Özünü müsəlman sayan başqa millətlərin nümayəndələri  bu “baz oğlanlar”ı gördükdən sonra əlacsız qalaraq deyirlər ki, islam təkcə ərəblərə yox, bütün bəşəriyətə göndərilib. Bütün bəşəriyətə haa! Demək, müsəlman olmayanların hamısı yanlış yaşayır. Ancaq müsəlmanların özləri də çaş-baş qalıblar, bilmirlər üç gündən bir fətva verən şiə ayətullalarının fətvasına əməl eləsin, yoxsa doğma bacı ilə evlənməyə çağıran sünni müftisinin. Tarix: 02.08.2019

1456