Ərəb baharı


Elm sübut edir ki, insan təbiətinin formalaşmasına ən böyük təsir göstərən qüvvə iqlimdir. Bəlkə də, buna görədir ki, dünya səhralaşdıqca, insanlar da sürünənlərə çevrilir. Tarix: 09.07.2019

1310