Çəpgözlərin təlaşı


Fövqəladə şüur həm də insanın öz başına bəladı.

Yaşamaq üçün vəhşi heyvanların iti dişlərə, güclü əzələlərə, dağıdıcı caynaqlara ehtiyacı var. Caynaqsız, hamıdan güclü  insan isə özünü şüurla idarə edir. Halbuki, insan əlbəyaxa qalarsa ən adi itə də məğlub olar. Ancaq onun şüuru! Şüuru ilə xarüqələr yaradan insan tülküdən bic, canavardan yırtıcı, ilandan zəhərli, fildən güclüdü.  

 Tarix: 31.05.2019

1631