10.000.000 - 1 nəfər ...


Bәli, dәyәrli hәmvәtәnlәrim, biz artıq 10.000.000 nәfәrik. Әvvәla hәrkәsi bu münasibәtlә tәbrik edir, Bakı Metropoliteninin vә Bakı şәhәr icra hakimiyyәtinin bunu belә tәm-tәraqla qeyd etmәsini sәmimi qәlbdәn alqışlayırıq

Sizi bilmirәm, amma mәncә biz 14 yaşlı qızı intihara sürüklәdiyimiz gündәn etibarәn bir nәfәr azıq. 

 Tarix: 09.04.2019

1076