150 ballıq tələbələr - Hərəkətli karikatura


Hәr il 35.000 bakalavr - bu 4-5 il sonra 35.000 iş yeri demәkdir.

Mәn magistr oxuyanda fәhlә işlәyirdim. Ustam hәmişә zarafatca belә bir söz işlәdirdi ki, "texnikum bitirmiş fәhlә işlәtmişәm, universitet bitirmiş fәhlәm dә olub, indi dә magistr oxuyan fәhlәm var. Deyirәm bәlkә cәhd edib doktoranturaya da girәsәn, alim fәhlәm dә olsun?" Zarafatı bir yana, bu çox ağır söhbәtdi әslindә.Tarix: 08.04.2019

888