Hər şey cəhənnəm


Həyatını əyri-üyrü yollarla sürüyüb aparan musurmana elə gəlir öləndən sonra da hansısa fırıllaq üsullarla ömrü davam etdirəcəklər. Bunlar çox vacib varlıq kimi qəti surətdə biryolluq ölüb qurtarmaq istəmirlər. Özləri üçün o dünya adlı yaşayış məkanı düzüb-qoşublar.  Tarix: 14.03.2019

1721