Mason əməli


Uçan dəmir quşdan qorxan ət quşlar.

O quşa deyin, narahat olmasın, musurman heç vaxt uçan dəmir düzəldə bilməz. Həm də uçan dəmiri düzəldənlər onun düyməsini musurmanın əlinə verməzlər. Çünki musurman o qədər kamilləşməyib. Əgər bəşəriyət musurmanın ümidinə qalsaydı hələ də eşşəyin belindən quşa yayox atardıq, yəqin. 

 Tarix: 11.03.2019

1981