Uzunqulağın intihar reaksiyası


Bütün hallarda intiharda ağlın, məntiqin payı var və hissiyyatdan çoxdur. Yəni insan yaşamaq uğrunda mübarizədə əldə etiyi ağlı bəzən yaşaya bilməyəndə silah kimi də istifadə edir.Tarix: 06.03.2019

1978