Cin uşağı


Cahilliyin, mövhumatın daha sürətlə yayıldığı bir məkan da sosial şəbəkələrdir ki, buradakı təbliğatla hətta terror qruplaşmaları ordu toplaya bilir.

Təhsilsiz, savadsız kütlə burada özünü daha mütəşəkkil şəkildə ifadə edə bildiyindəndir ki, peşəkar oğrular evlərə cin adıyla soxulurlar. Seksual aclar kimsəsiz qadınlara cin, şeytan adı ilə təcavüz edirlər.Tarix: 31.01.2019

1499