Rahatulqum xəyanət


Hər gəlinin belə qayğıkeş qaynatası olmaz.

Evlilərin nə vecinə, xəyanət adrenalini qazanmaq istəyəndə heç uzağa getmirlər, elə öz həyat yoldaşınaca xəyanət eləyirlər. Dərd subayların dərdidi. Özü də elə evli kişilər var, başında əməlli-başlı maral buynuzu gəzdirir. Yazıq subaylar buynuzsuz-zadsız, məsum və köməksiz olurlar. Ona görə evli kişilər istənilən vaxt subayları buynuzuna götürüb yerə çaxa bilər.  

 Tarix: 30.01.2019

1670