Sosial şəbəkələrdə sürüləşmə


Sosial şəbəklər nə qədər azad fikir və söz meydanı olsa da, eyni zamanda kütlə şüurunun genişlənməsinə xidmət edir.

Və bu xidmət o qədər "yüksək səviyyədədir" ki, hətta cəmiyyətdə öz fərdi yanaşmaları ilə seçilənlər sosial şəbəkələrdə kütləvi emosiyaların daşıyıcısına və təbliğatçısına çevrilirlər.

 Tarix: 10.01.2019

2076