Hazırcavab


Qının pisdisə, onu niyə də dəyişməyəsən?

Məsəl belədi: tısbağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Həyatında yenilik edən insanları lağa qoymaq üçün mühafizəkarlar bu məsəldən ürəklə istifadə edirlər.  İnkişafın ayağından geri çəkən, yeniliyi daşqalaqla qarşılayan konservatorlar cəmiyəti köhnə mental qayda-qanunlarla yükləyib eybəcər hala salırlar.  Tarix: 28.12.2018

2644