Ekzüperi bilsəydi ki...


Məşhurlardan biri deyib ki, hər bir din bir nəsil sonrakı insanların əyləncəsinə çevirilir. Tarix də belədir, öz dövrünün sərkərdələri sonrakı dövrdə komediya qəhrəmanı kimi üzə çıxır.Tarix: 26.12.2018

2738