Keçmişinə əl qaldıranın gələcəyi yoxdu


Belə bir sual çıxır ortaya: əcdadlarımızın meymun olmasını Darvin babamız hardan bilirdi?

Axı, o kişi, milyon illərlə sürünüb gedən, bugün də davam eləyən təkamülü balaca ömrünə sığışdırıb izləyə bilməzdi? Bax, xoruzun quyruğu burda görünür! Daha dəqiqini desək, müymunun quyruğu burda çöldə qalır. Darvin babamızın fikrinə rəğbət bəsləmək üçün heç də uzaqlara getmək lazım deyil, elə ətrafdakı insanlara nəzər salmaq kifayət eləyir.  Ətrafdakılara baxanda bilirsən ki, Adəm-Həvva,  Nuhun gəmisi nağılları boş söhbətlərdi. Hazır-halva insan olmur. İnsan təkmilləşməsə elə meymun olaraq qalır. Tarix: 26.12.2018

2536