Nostradamusun yuyulan beyni


Əsas ideyadır, ideya varsa, insanlar gec-tez özlərini ona uyğunlaşdıracaqlar. Gələcək haqqında deyilmiş fikirlər də belədir, gecə-gendüz uşağa "həkim olacaqsan" de, həkim olmasa da tez-tez xəstəxanaya yolu düşən bir şəxs olacaq.

Yetər ki, onu özü kimi düşünməyə qoyma.

 Tarix: 15.11.2018

1712