Superqarışqa


Elm adamlarının böyük hədəflərindən biri də ölümsüzlüyü kəşf eləməkdir. Ya da insanlığın ömrünü uzatmaq . Bunun üçün minlərlə araşdırma edir, əməliyyatlara girir, atomları parçalayırlar.

Bir köpəyoğlu da fikirləşmir ki, tutalım bu yetimin ömrünü iki yüz il elədik, bəs bu bədbəxt iki yüz il qaz pulunu , işıq pulunu necə ödəyəcək ? Birtəhər 50-60 il canını dişinə sıxıb yola verib, di gəl indi yüz il də ödə. 

 Tarix: 14.11.2018

1830